Upptäck nyttiga tips och råd om inredning

Staplare - fakta och tips

Staplare som hjälpmedel

En staplare är, liksom lyftbord, ett starkt och robust lyfthjälpmedel. Den är utrustad med fot och handpump för bästa ergonomi och användarvänlighet. Manuella staplare måste vara utrustade med fotpump, då sådana skonar både rygg och axlar. Det är naturligtvis även möjligt att använda handtaget för att pumpa upp gafflarna. En staplare måste vara utrustad med fotbroms på båda hjulen för bästa säkerhet. De manuella staplarna är gjorda för att avlasta rygg, nacke och axlar vid olika typer av lyftarbete - från golv till taknivå. Detta moderna lyfthjälpmedel en bra lösning för trånga passager, korridorer och trånga utrymmen i övrigt. Vanliga användningsområden är till exempel biokemi, kontor, bibliotek, varuhus och lager. Se till att köpa en CE-godkänd staplare för din egen säkerhets skull.

Manuella staplare manövreras med en manuell handvinsch och en stålwire, som ger en noggrann och snabb lyftning. Staplare behöver självfallet inte vara manuella, men de manuella är de mest praktiska staplarna i trånga utrymmen. Elektriska och bensindrivna staplare förekommer också, men de är sällan lika smidiga eftersom motordelen tar stor plats. Staplare används främst inom industrin och mera sällan av privatpersoner. Priset för en manuell staplare börjar runt 5000 kr. En elektrisk eller bränsledriven staplare kan kosta i princip hur mycket som helst. Priser över hundra tusen kronor är inte ovanliga, men då talar vi främst om höga lager och tunga föremål som ska lyftas och plockas ner. Eftersom en staplares livslängd är lång – upp till 30 år – är priset inte alltid så viktigt. Desto viktigare är emellertid att man i egenskap av köpare väljer en ändamålsenlig staplare; staplaren bör således anpassas till arbetsplats och material. Om materialet är packat på pallar, kan staplaren oftast kompletteras eller rent av ersättas av en gaffeltruck.