Upptäck nyttiga tips och råd om inredning

Inredning och design - fakta och tips

Design är kort och gott formgivning i modern skepnad. Inredning och design är följaktligen syskonbegrepp eftersom vi ofta vill att vår inredning ska vara modern eller åtminstone tidsenlig. Nordisk formgivning – den typ av design som är oss närmast till hands – förknippar vi med klassisk design från 1950-talet. Trästolarna som så väl kännetecknar nordisk design är dock inte alltid tillverkade av nordiska träslag som björk och gran, utan snarare av mera exotiska sorter. Våra grannländer Finland och Danmark har särskilt bidragit till nordisk formgivning genom formgivarna Alvar Aalto och Hans. J Wegner. För den som på egen hand vill utforska floran av design som finns på nätet rekommenderas bloggar om inredning och design. Där kan man läsa om svensk och nordisk design, men även om utbildning till professionell designer och vilken typ av design som passar olika inredningsstilar. Att inreda med design är ju subjektivt i så motto att det som en dag uppfattas som design efter några år inte längre är lika modernt. Design från 70-talet kallas exempelvis numera för en typ av ”stil” då den idag inte längre uppfattas som lika futuristisk eller ens vacker. Den som vill förkovra sig i designbegreppet och samtidigt vara lite social, kan uppsöka någon inredningsbutik i t.ex. Stockholm och få tips av en försäljare om inredning och vad som är design idag. I sammanhanget kan det vara viktigt att veta att designen inte kan begränsas till något enskilt föremål, utan kan tillämpas på såväl ljusstakar som brevlådor och nyckelskåp. För hobbyinredaren kan nätet med sina bloggar och designtips vara en fullt tillräcklig inspirationskälla för formgivning i det egna hemmet. Men varför inte också designa kontoret eller till och med garaget? En designens enda begränsning är sist och slutligen bara fantasin.