Upptäck nyttiga tips och råd om inredning

Kontorsmaterial - fakta och tips

Kontorsmaterial som beståndsdel i inredningen

Kontorsmaterial är, liksom kontorsutrustning, ett samlingsbegrepp för redskap som används vid olika typer av skrivbordsarbete. Begreppen är i stort sett synonyma. En del människor hävdar dock att kontorsmaterial omfattar mindre föremål som finns på ett kontor, t.ex pennor och mappar. Kontorsutrustning upplevs i mångas ögon som kontorets större beståndsdelar, däribland kopieringsmaskiner, skrivare och lamineringsmaskiner. Hur det än förhåller sig med begreppen innebär det inte att kontorsmaterial – må vara de mindre delarna på ett kontor – är mindre viktiga i inredningssammanhang. En struntsak som en penna eller en linjal kan mycket väl anpassas till ett företags mål vad gäller design. Just pennor kan också fås med ergonomiskt gummigrepp eller så kallat trekantsgrepp för bästa ergonomi. Här är kanske funktionen viktigare än designen. Den triangelformade pennkroppen – som dock knappast kan betraktas som ful - blir allt mer populär eftersom den anpassas efter hur vi naturligt håller i en penna. Detta är alltså ett lysande exempel på genomtänkt kontorsmaterial, både till form och funktion.

Vid många tillfällen kan det dessutom finnas behov av en omslagsmapp. Mappen används vid förvaring, men även i samband med seminarier och konferenser. Företagsmappar plockas ofta fram vid formella tillställningar. Ett medvetet drag hos dessa är naturligtvis att företagsnamnet syns lite varstans. Här är designen inte direkt kopplad till inredning, utan tillhör snarare en del av marknadsföringen. Men ska man egentligen, helt sonika, skilja på begreppen inredning och marknadsföring? Hur ofta inreder vi inte för att sälja?

Kontorsmaterial är således lika mycket marknadsföring som övrig inredning. När vi inreder våra hem är det utan vidare så att vi vill marknadsföra hemmet för gäster, men vi tänker inte alltid på att något så trivialt som en mapp kan tjäna samma syfte. Detta synsätt bör snarast förändras – att förneka och särskilja sambandet mellan inredning och marknadsföring är direkt hämmande för den vinstintresserade individen. Till och med valet av kontorsmaterial måste genomsyras av detta faktum.