Upptäck nyttiga tips och råd om inredning

Kontorsinredning - fakta och tips

Kontorsinredning är inte sekundärinredning!

Kontorsinredning ska inte bara sekundärt kopplas ihop med inredning. Kontor är kanske inte alltid den lokaltyp där inredning har fått lika starkt fotfäste som i hemmen vad gäller design, men väl vad gäller funktion. Detta synsätt är naturligtvis förkastligt, då många av oss tillbringar merparten av dygnets vakna timmar på kontoret.

Liksom all annan inredning bör även kontorsinredningen anpassas utifrån de associationer man vill förmedla. Därutöver ska inredningen vara trivsam för de människor som arbetar i dess närmiljö. Företag som värnar om att få behålla sina medarbetare - kanske har man satsat stora medel på dyr fortbildning – brukar ibland låta medarbetarna själva inreda sina kontor. En sådan gest från företagsledningens håll betyder mycket för de anställda.

Ett lågprisalternativ kan därför bli dyrt i längden, vilket motiverar värdet av ”rätt” kontorsinredning redan från början. För att skapa arbetsro, inred mysigt och avslappnat med fina avstämda färger. Tillåt dig själv att inte vara alltför funktionell, utan satsa åtminstone lite på design. Som arbetsgivare kan några extra kronor som synes ge stor avkastning. Men tänkt inte bara på kontoret, utan även på kontorets entré eller reception, som är det viktigaste för företagets image. En bra kontorsinredning behöver inte vara dyr, men den måste alltid fylla sin funktion. Ett museum kanske bör överväga att skaffa begagnad kontorsinredning framför ny. Man ska ju leva som man lär även i inredningssammanhang.

Sammanfattningsvis kan man säga att en adekvat och genomtänkt kontorsinredning skapar en god image hos kunder och konsumenter. Den förebygger dessutom dyra arbetsskador som kostar arbetsgivaren stora summor fram till dag 14. Sist men inte minst – tänk på att ha rätt inomhustemperatur och bra ventilation. Dessa investeringar brukar, liksom inredning, löna sig i längden.