Upptäck nyttiga tips och råd om inredning

Krukväxter - fakta och tips

Krukväxter gör inredningen levande och behöver inte kosta en förmögenhet. Som inredare kan man skapa grönska och liv i hemmet för en spottstyver. Men då gäller det att köpa billiga krukor, små växter och ympa och föröka växterna efter hand. Den som väljer det billiga alternativet får däremot räkna med att tillbringa mera tid med växterna – något som både växt och människa mår bra av.

Krukväxter och inredning

Krukväxter förknippas ofta med inredning och många ser dem som prydnadsföremål i hemmet. Det är uppenbart att krukväxter, liksom tavlor, glasföremål och fina fat fyller en estetisk funktion. Krukväxter är emellertid inte bara vackra för ögat - de samspelar med människan och kompletterar henne i ett komplicerat ekosystem. I motsats till människan konsumerar krukväxterna koldioxid och producerar syre. Ett smart sätt att få upp luftfuktigheten i hemmet är att införskaffa några krukväxter och placera dem i ett rum där du vistas dagligen.

Krukväxter förknippas med olika inredningsstilar och exponeras på vitt skilda sätt i inredningstidningar. På 1970- och 1980-talen förekom yuccapalmer här i Norden – det ansågs exotiskt att ha tropiken i vardagsrummet - idag är dock vattenväxter och slingrande väggplantor mera tidsenliga. Termen mormorsblommor är också ett nytt fenomen i ”växtvärlden”. I kataloger och tidningar förekommer ord som "gammal", "den ursprungliga" när mormorsblommor kommer på tal. Det är uppenbart att vi idag söker vårt ursprung genom att identifiera oss med våra morföräldrars generation.

Idag är utbudet av krukväxter, liksom utbudet av övriga varor, mera globalt än tidigare. Numera är det möjligt att använda Internet som inspirationskälla även vad gäller valet av krukväxter. Under tidigare århundraden spreds istället modet mellan gårdarna. Om en granne hade kommit över en ny, ovanlig krukväxt spreds den snabbt till övriga gårdar. Kunskapen om ympning och spridning av krukväxter var således större förut och ett skott kunde lätt spridas i ilfart mellan byarna. Denna funktion har idag övertagits av blomsterhandlarna, vars utbud ofta finns tillgängligt på nätet.